Svensk innovation och utveckling - globalt perspektiv

Framtidens_Vardekedjor_Offshore_Partners_-_hemsidan.jpg

Triple Steelix 2.0 drar igång ett mycket viktig innovations- och utvecklingsmaskineri för utveckling av hållbar framtidsenergi. Triple Steelix 2.0 har samlat en rad viktiga och ledande aktörer för att samverka och driva projektet ”Framtidens Nya Värdekedjor för Offshore”.

Här möter du  IoU-ledaren Gert Westergren. Läs mer

Triple Steelix 2.0 har av Tillväxtverket beviljats 2,25 miljoner kronor i stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet, vilket motsvarar 50% av projektets totalbudget. Övriga finansiärer är Vinnova och deltagande parters.

I en tidigare förstudie där samarbetet mellan olika svenska regioner har varit utgångspunkten, har havsbaserad verksamhet, ”blå tillväxt” och framför allt energiutvinning från havet identifierats som ett potentiellt utvecklingsområde.

I Sverige finns redan en gryende industri där erfarenheter och kunnande från materialutvecklingssidan, konstruktion, system och applikation, IT och automation, miljö och resurseffektivitet bör kunna utnyttjas för att utveckla nya världsledande värdekedjor inom området. Både på väst- och ostkusten finns företag som ligger långt framme vad gäller system och applikationer för vind-, våg- och tidvattenkraft samt lättviktskonstruktioner och farkoster för marin miljö.

De stora tekniska utmaningarna vid havsbaserad verksamhet utgör utmaningar som bl.a. kräver avancerad material- och konstruktionsteknik, logistik och kompetens samt komplexa system för att lösas på ett effektivt sätt. Detta är svenska styrkeområden som har stora möjligheter att utvecklas till framtidens nya värdekedjor inom området.

Genom att koppla företag, akademier och organisationer kring dessa utmaningar bör Sveriges ledande stålföretag, både som material- och komponentleverantörer, tillsammans med andra avancerade material-, komponent- och systemtillverkare kunna generera lösningar som är internationellt konkurrenskraftiga. Arbetet förväntas generera ett antal nya projekt där svensk industri kan spela en ledande roll inom ett globalt växande och viktigt område.

Projektet löper till och med januari 2020 och sker i samverkan mellan Triple Steelix/Jernkontoret, Offshore Väst/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF, Automation Region/Mälardalens Högskola, Future Position X och SSY (Swedish Steel Yachts) och kontakter kommer att knytas med ytterligare företag med idéer inom området.