Resultat av projekt

Nedan hittar du resultat från några av de projekt styrelsen har beviljat.