TBAS - Utredning testbädd stål i Bergslagen

Projektportalen - forskning, utveckling och innovaton - TBAS - ctl00_cph1_mainImage
Status:
Kategori:
Projekt: TBAS - Utredning av en regional testbädd stål i Bergslagen
Dokument:
Kontakt: Peter Samuelsson
Epost: peter.samuelsson@3madvice.se
Parter/Aktörer: MMM Management Advice AB, Borlänge Kommun, SSAB, Ortic, Högskolan Dalarna
Startdatum: 2016-12-10
Ansvarig på TS: Nicklas Tarantino
E-post: nicklas.tarantino@triplesteelix.se
Beskrivning:

Bergslagsregionen har i grunden mycket bra förutsättningar att skapa en miljö för "Testbädd Sverige" inom avancerat stål. I regionen ligger ett flertal världsledande Stålföretag och många SME inom Stål- och Verlkstadsindustrin. Idag saknas en gemensam arena för utveckling, samt att teknisk utrustning inte är  naturlig att sammanföra på en central plats på grund av stora investeringskostnader och att företagen som kan ingå i en gemensam plattform normalt inte kan flytta sin utrustning.

Tillväxtpotentialen för framtiden ligger nedströms stålföretagen framförallt hos de små och medelstora företagen. Stsålföretagen är idag stora exportörer av halvfabrikat, och utvecklingen nedströms stålet sker numera i sstörst omfattning i andra länder i Europa och resten av världen. Högskolan Dalarna är utpekad som ett  nav för den regionala utbildningen för industrin, och därmed en naturlig del i tilltänkt Testbädd. I regionen finns även ett flertal företag som redan idag har anläggningar av testbäddskaraktär, som exempelvis ORTIC med sin 3D-rullformning. I regionen finns flera stålproducerande stålföretag, där exempelvis SSAB i Borlänge producerar världsledande höghållfast stål.