Skärbarhet i stål - kvalitetssäkring

Leax.jpg
Status:
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: Skärbarhet i stål - kvalitetssäkring
Dokument:
Kontakt: Erik Nordgren
Epost: erik.nordgren@leax.com
Parter/Aktörer: Leax Falun och Koncern, Scania, Componenta, SwereaKimab
Startdatum: 2016-11-01
Ansvarig på TS: Nicklas Tarantino
E-post: nicklas.tarantino@triplesteelix.se
Beskrivning:

Projektet ska ge bättre underlag för bedömning och analys av ämnen för kvalificerad bearbetning och underlag för vidare FoU-arbete inom området skärbarhet.

Leax har med hela sin produktionsteknikergrupp genomfört en workshop kring kvalitetsfrågor när det gäller analys av och brister i inlevererade ämnen för bearbetning. Därvid har behov uppkommit om att hitta ytterligare parametrar för att säkerställa att eventuella brister i inkommande material kan upptäckas och hanteras så tidigt som  möjligt i förädlingskedjan.