SIMIS

SIMI_2017_-_deltagar_logos.jpg
Status:
Kategori: Människa & kompetens
Projekt: SIMIS
Dokument:
Kontakt: Elisabeth Dahlstedt
Epost: elisabeth.dahlstedt@triplesteelix.se
Parter/Aktörer: ScanArc, Ortic, Inresol, Radarbolaget
Startdatum: 170101
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Snabb internationalisering genom marknadsorientering av innovativa SME