Produktionslyftet inom Triple Steelix

Status: Pågående
Kategori: Människa & kompetens
Projekt: Produktionslyftet inom Triple Steelix
Dokument:
Kontakt: Lars Bengtsson
Epost: Lars.Bengtsson@hig.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Syftet med projektet är att:
Utveckla den regionala försörjningskedjan till stålindustrin.
Utveckla CLIP som kunskapscentrum för frågeställningar gällande stålindustrin och dess leverantörer av Tjänster och Service.
Bli en ledande del av den nationella strukturen gällande effektivitet i försörjningskedjor.