Smart Produktutveckling

Status: Genomförda
Kategori: Människa & kompetens
Projekt: Smart Produktutveckling
Dokument:
Kontakt: Björn Westling
Epost: bjorn.westling@swerea.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Den bärande idéen med projektet är att genom Swereagruppen ge regionens företag nya kunskaper inom arbetsätt och hur man smartast använder nya material för att optimera både produkter och produktutvecklingsprocessen.
Detta sker i form av ett nätverk av utvecklings och teknikchefer som träffas 4-6 ggr/år ute hos varandra och där Swereagruppen tillför den senaste kunskapen inom området produktutveckling. Swerea skall under projektet ha beredskap att starta fördjupningsprojekt för enskilda eller grupper av företag som vill gå vidare med specifika delar av området. Dessa projekt kan till exempel utgöras av kompetensutvecklingsnätverk eller konkreta förbättrings- och förändringsprojekt i företagen.
Förhoppningen är att några av företagen under projektet skall stimuleras att starta upp nya produktutvecklingsprojekt och att inflödet av projekt till Triple Steelix på så sätt skall öka och att de nya kunskaperna skall ge bättre utfall av utvecklingsinsatserna