CNC styrt linjärbord

Status: Genomförda
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: CNC styrt linjärbord
Dokument:
Kontakt: Johan Hansson
Epost: johan@3-vision.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Johan har en bakgrund från verkstadsindustrin och har drivit företag med inriktning mekaniskt underhåll mot stålindustrin.
Sedan några år tillbaka har Johan varit flitigt anlitad i olika utvecklingsprojekt hos några av regionens produktägande företag.
April 2010 startade Johan och två kvinnliga medarbetare ett nytt bolag, 3D Vision, med inriktning utvecklingstjänster och marknadsföringsmaterial.
Johan arbetar ofta som projektledare för utvecklingsprojekt där han bl.a. har ansvar för prototyp byggnad.  Inköp av underleveranser är  ofta en del av uppdraget och de höga ställ kostnaderna vid inköp av laser skärning ledde till funderingar kring att skaffa en egen maskin. Då föddes tanken på en enklare linjärstyrd maskin som kan utrustas med olika verktyg, t.ex. plasma skärare, gravyr eller överhandsfräs.
Efter att ha undersökt priser på ingående delar stod det klart att man kan bygga en enkel maskin till en femtedel av en konventionell laser skär maskin.

Försäljning och distribution av utrustningen förväntas ske i ett nytt bolag. Första kontakterna med tänkbara investerare är tagna.

I första skedet tänker man bygga en prototyp för att verifiera tekniken. Detta görs i 3D Vision för att bygga upp och öka värdet av idéen innan man tar in investerare.