Cortus Biogas

Status: Genomförda
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: Cortus Biogas
Dokument:
Kontakt: Rolf Ljunggren
Epost: rlj@cortus.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

I syfte att prova den planerade metoden för ett innovativt produktions och leveranstestcentrum i Gävle söker
Cortus ekonomiskt stöd för framtagning av en ny indirekt värmd förgasningsreaktor. Vidare skall reaktorn
användas för tester av Cortus nya patentsökta design av injektor i den nytillverkad förgasaren. Cortus planerar för
att i ett följande steg integrera förgasningsreaktorn med tork och pyrolys för en helt integrerad process.
Förgasningsreaktorn behöver nytillverkas men för det integrerade systemet kan samarbeten med leverantörer av
utrustning för tork och pyrolys ge möjlighet till en integration av den nya förgasaren. Alternativt byggs en separat
pyrolysreaktor för integration mot förgasaren upp varvid förtorkade bränslen får upphandlas för kommande prover.