Lastväxlarsystem Teknikverifiering

Status: Genomförda
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: Lastväxlarsystem Teknikverifiering
Dokument:
Kontakt: Ivan Ericson
Epost: ivan-ericson@telia.com
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Bakgrunden till projektet är att Ivan Eriksson föreläste på ett seminarie för 15-20 år sedan och träffade en man från
Banverket som sade att framtidens system för flexibla järnvägstransporter bygger på horisontell avlastning av
gods för att undvika problem med de kontaktledningar som hänger över järnvägen.
För två år sedan kom Ivan i kontakt med Tommy Nord som hade ängnat problemet en hel del tankemöda.
Gemensamt har de utvecklat detta koncept som är patenterat och godkännt i Sverge.