Kompakt domkraft

Status: Genomförda
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: Kompakt domkraft
Dokument:
Kontakt: Helén Norberg
Epost: helen.norberg@simsonpowertools.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Utvecklning av ny generation kompaktdomraft.

Syftet med projektet är att vidareutveckla produkten genom en mer tilltalande design samt att reducera ledtider i
produktionen genom att ersätta smidda ämnen med skuren höghållfast plåt.

Målen för de kommande tre åren:
Öka omsättningen med 10% årligen .
Ligga på en vinstmarginal på minst 10% varje år
Öka lageromsättningshastigheten till minst 5 ggr.

SSAB och Sandvik Coromant har bidragit med rådgivning inom material och tllverkningsmetoder i den förstudie
som lett fram till projektet.
Högskolan Dalarna genom Roger Johansson kommer att hjälpa till med variantoptimering för att hålla ned antalet
artiklar.