Door-in & Rob-in

Status: Genomförda
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: Door-in & Rob-in
Dokument:
Kontakt: Andreas Gunnerius
Epost: andreas@anpassarna.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Utrustning för automatisk in och urlastning av rullstol i handikappanpassad bil.