Ny process skola-företag

Status: Genomförda
Kategori: Människa & kompetens
Projekt: Ny process skola-företag
Dokument:
Kontakt: Inger Wilstrand
Epost: inger@hedemoranaringsliv.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Utveckla och förbättra en process för kontakt skola företag. Syftet med projektet är att skapa bra förutsättningar för hållbar tillväxt i regionen genom en utökad rekryteringsbas och en bättre matchning av utbudet av kompetens mot näringslivets behov.