Vindkraftstillverkning och service i Triple Steelix regionen

Status: Genomförda
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: Vindkraftstillverkning och service i Triple Steelix regionen
Dokument:
Kontakt: Kjell Grundström
Epost: kjell.grundstrom@falun.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Projektet syftar till att nya företag och nya arbetstillfällen etableras i regionen. Detta skall åstadkommas genom att fler företag blir komponenttillverkare för vindkraftsindustrin och fler serviceföretag etableras i Triple Steelix regionen. Projektet kommer att drivas från Främby Hallar.