Termoanalys med hälp av Radar

Status: Genomförda
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: Termoanalys med hjälp av Radar
Dokument:
Kontakt: Patrik Eriksson, Radarbolaget AB
Epost: patrik.eriksson@stenskar.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Projektet handlar om att mäta temperatur i stålämnen med hjälp av radarteknik. Medverkande: Swerea Kimab, Radarbolaget, SMT KTH samt Högskolan i Gävle.