Effektivisering av konstruktionsprocessen

Status: Genomförda
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: Effektivisering av konstruktionsprocessen
Dokument:
Kontakt: Arto Lind, Midroc Electro AB
Epost: arto.lind@midroc.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Kartläggning hur konstruktionsarbete sker idag, hur man kan strukturera om arbetet med hjälp bra IT struktur samt att göra en uppföljande studie över utfallet när de nya verktygen och arbetssättet är implementerade. Medverkande: Midroc Electro Aktiebolag, Högskolan i Gävle.