Energieffektivisering i hydrauliksystem

Status: Genomförda
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: Energieffektivisering i hydrauliksystem
Dokument:
Kontakt: Annieli Söderberg, Projekthydrauli AB
Epost: annieli.soderberg@projekthydraulik.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Ett projekt inom Nätverk Hydraulik där man bla skall kartlägga energianvändningen i traditionella centralhydrauliksystem med konstanttrycksystem inom industrin. Man ska mäta den effekt som systemet tillförs och den effekt som systemet avger. Resultaten kan leda till förslag på åtgärder för förbättrad energianvändning.

Företag med i projektet: Bla Hydac Fluidteknik, PF Hydraulik, PMC Hydraulics, Projekthydraulik, Högskolan Dalarna