Produktutveckling av duplexa fästelement

Status: Genomförda
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: Produktutveckling av duplexa fästelement
Dokument:
Kontakt: Lars Ahlm, Bulten Stainless AB
Epost: lars.ahlm@bufab.com
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Bulten Stainless AB i Åshammar skall tillsammans med bla Högskolan Dalarna förbättra tillverkningsprocessen för fästelement i Duplex material.