Stöddocka

Status: Genomförda
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: Stöddocka
Dokument:
Kontakt: Mikael Olofsson, Atlings maskinfabrik
Epost: mikael.olofsson@atling.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Atlings Maskinfabrik i Ockelbo ska ta fram den nya generationens stöddocka för svarvning, anpassad till kundernas behov, montagevänlig och produktionsvänlig. Högskolan i Gävle kommer ta fram en kravspecifikation som ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen.

Företag med i projektet: Bla Atlings Maskinfabrik, TJ Service, Högskolan i Gävle