Rullformnings Centrum i Fagersta

Status: Genomförda
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: Rullformnings Centrum i Fagersta
Dokument:
Kontakt: Hans Forsling
Epost: hans.forsling@tillvaxtgruppen.com
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Projektet har som uppgift att undersöka möjligheterna att skapa ett rullformningscentrum i Fagersta. Detta skulle ta till vara det stora kunnandet inom rullformning av rör som idag finns tillgängligt hos Outokumpu.

Deltagande aktörer: Outokumpu, SSAB, IKEA, Ortic/Bendiro, OSTP-projektet/Tillväxtgruppen i norra Västmanland.