Gasturbin Pack

Status: Genomförda
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: Gasturbin Pack
Dokument:
Kontakt: Jan-Erik Bränd, HIAK AB
Epost: jan-erik.brand@hiak.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
HIAks största kund har beslutat att utveckla en ny gasturbinpack som på sikt ska ersätta dagens två modeller pack.
Att utveckla den komplicerade produkt som en helt ny pack är krävs samarbete.

Utvecklingen sker på uppdrag och i samarbete med kund. Ett flertal regionala underleverantörer kommer att bli leverantörer när det slutliga avtalet omsätts till leveranser.
Högskolan Dalarna kommer att genomföra utbildningar samt vara bollplank. Examensarbeten kommer att genomföras på valda delar av projektet.

Deltagande aktörer: HIAK, Högskolan Dalarna, SSAB, Outokumpu.