FoU samverkan med Swerea IVF

Status: Genomförda
Kategori: Människa & kompetens
Projekt: FoU samverkan med Swerea IVF
Dokument:
Kontakt: Maria Engholm
Epost: maria.engholm@triplesteelix.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Triple Steelix har ett samarbetsavtal med Swerea IVF i syfte att stärka varandras verksamheter inom forskning och utveckling.

Projektet avser tre olika steg där steg ett är att ta fram ett samverkansavtal som även fungerar som ramavtal vid de fall parterna köper tjänster av varandra.

Steg två är ett konkret utvecklingsprojekt där IVF går in som en resurs åt ett Mora företag för att lösa material problematik i en befintlig produkt. Detta projekt syftar även till att vara det första steget för att komma i gång med samarbete rent praktiskt. Huvuddelen av sökt finansiering kommer att knytas till steg 2. I konkreta projekt kommer Högskolan Dalarna att finnas med för att säkerställa kunnskapsöverföring mellan forskare.

Steg tre är mer en formalitet där Triple Steelix stödjer Boel Wadman från IVF i sin ansökan till Vinnovas VINNMER program. Syftet med utlysningen Internationell forskarmeritering är att förstärka de postdoktorala meriteringsmöjligheterna genom ökad möjlighet till rörlighet för kvinnliga disputerade forskare inom ramen för internationella samarbeten mellan starka forsknings- och innovationsmiljöer.

Boel arbete kring verktygsslitage kommer att ske i samarbete med Outokumpu ARC, Ohio State University och Grundfos A/S. I närliggande projekt med Swerea IVF och Triple Steelix är Ortic engagerade.

Företag i samarbete bl.a Finnveden GMF i Mora.