Svetsrobot Centrum

Status: Genomförda
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: Svetsrobot Centrum
Dokument:
Kontakt: Tomas Rask, Dala Svetsteknik
Epost: tomas.rask@dstab.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Dalarnas Svetsteknik AB (DST) startade 2003 och har en verksamhet som består av legobearbetning med inriktning mot robotsvets samt en kompletterande plåtbearbetande del.

Under försommaren 2008 kontaktades man av Oerlikon Skandinavien AB (OSAB) som sökte en aktör för att starta försäljning av svetsrobotstationer med tillhörande utbildning och support.

OSAB har identifierat en potential för robotstationer där man kundanpassar utrustningar och uppgraderar befintliga utrustningar. Man har valt att vända sig till DST för att hitta en partner med erfarenhet och kunskap inom relevanta kunskapsområden.

Målet med projektet är att utveckla DST till ett Svetsrobotcentrum och att man inom tre år ska ha ökat sin omsättning med 10 miljoner kr genom försäljning av robotsvetsstationer och utbildningsverksamhet.
Syftet är att skapa en regional aktör som kan stödja verkstadsföretagen i deras effektiviseringsarbete. Det finns behov av en mer flexibel aktör som även kan svara mot de mindre kundernas behov.