Internationaliseringsprojekt

Status: Genomförda
Kategori: Människa & kompetens
Projekt: Triple Steelix Internationalisering
Dokument:
Kontakt: Maria Engholm
Epost: maria.engholm@triplesteelix.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Efter igångsättning och förankring av Triple Steelix (TS) går man nu in i en mer operativ fas. TS står på en stabil grund och är organiserat för att verkligen betyda skillnad i regionens utveckling.

I de utvärderingar som genomförts av två internationella paneler samt den hearing man deltog i hos VINNOVA i mitten av april framgick tydligt att TS måste öka aktiviteterna mot internationalisering, både av målgruppen och av innovationssystemet. Om tillväxt ska skapas måste SME-företagen öka sitt arbete mot den internationella marknaden. Dessutom måste innovationssystemet börja synas internationellt om regionen ska bli känd och respekterad för de styrkeområden som TS representerar.

Avsikten med projektet är att öka den internationella medvetenheten om regionens styrkeområden och öka regionens attraktionskraft. Företagen är kärnan i det styrkeområde som ska lyftas fram. Genom marknadsföring skapas ett ökat intresse för affärer och etableringar i regionen.