Solida ferrolegeringstrådar hos rostfri specialstålsindustri

Status: Genomförda
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: Solida ferrolegeringstrådar hos rostfri specialsålsindustri
Dokument:

 

Kontakt: Sven Ekerot
Epost: ekerot.group@telia.com
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Comdicast AB (CdC AB) i Fagersta har egna avancerade metallurgiska anläggningar och affärsidén är att utnyttja denna utrustning i kombination med bolagets unika kompetens inom metallurgisk produktion och uppdragsforskning.

Nu har man tagit fram en produktidé där bolaget kombinerar sin erfarenhet inom styckig ferrotitan, FeTi, med dess kompetens att tillverka tråd direkt från smälta. Man tänker utnyttja den egna tekniken, G-gjutning, till att tillverka solidtrådar av legeringar för stålindustrin.
På kundsidan betyder en ferrolegering i form av solidtråd att materialet kan tillsättas med hög precision och kontroll, men dessutom att tillsatsen kan göras sent i processen. Möjligheten att tillsätta tråd i stränggjutningskokillen innebär ett nytt koncept, s.k. ”Mould Metallurgy” (MM), därför kallas satsningen MM-tråd.

CdC AB har inledningsvis ett huvudansvar för projektet men har också inlett ett samarbete med KTH. Ytterligare ett samarbete kommer att byggas upp med Outokumpu i Avesta för prioritering och styrning av produktutvecklingen.

Syftet är att utnyttja och utveckla CdC´s teknik för att framställa en ny unik trådprodukt som finner sin applikation hos svenska specialstålverk i Bergslagen.