Projekt2008-11-28

Status: Genomförda
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: Höghastighetsformade sågtänder i stellit
Dokument:
Kontakt: Bosse Lilja
Epost: bosse.lilja@iucdalarna.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Projekt i samverkan mellan Sinterheat, Högskolan Dalarna och Långshyttans Slipservice AB. Målet är att verifiera produkt och process för framställning av tänder till sågklingor för sågverksindustrin genom höghastighetsformning.