Tribologiska mekanismer mellan formningsverktyg och plåt i samband med plåtformning

Status: Genomförda
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: Tribologiska mekanismer mellan formningsverktyg och plåt i samband med plåtformning
Dokument:
Kontakt: Mikael Olsson
Epost: mol@du.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
I det föreslagna projektet kommer ett antal pulvermetallurgiska verktygsstål samt ett antal PVD-beläggningar att utvärderas m.a.p. friktionskarakteristik och tendens till galling (påkletning av arbetsmaterial på verktyget) i samband med torr glidande kontakt mot olika stål. Provningen kommer att baseras på en testmetod som utvecklats vid Högskolan Dalarna och som baseras på modifierad repprovning, se Bilaga 1, i kombination med efterföljande mikroskopi och ytanalys av triboytorna. Utrustningen har bl.a. använts för att utvärdera friktionskarakteristiken hos olika typer av tunnplåtsmaterial för SSAB Tunnplåts och Outokumpu Stainless räkning med gott resultat. Provningsmetodens relevans för simulering av tribologiska fenomen i samband med plåtformning har därför redan utvärderats.

I samband med repprovningen kan friktionskoefficenten och den akustiska emissionen detekteras kontinuerligt vilket gör det möjligt att följa de tribologiska mekanismer som uppträder i kontakten arbetsmaterial/verktyg. Efterföljande mikroskopi och ytanalys gör det möjligt att relatera förändringar i friktionskoefficient och akustisk emission till tribologiska fenomen såsom exempelvis påkletning och urflisning.

Målsättningen med det föreslagna projektet är att öka förståelsen för de mekanismer som på mikroskopisk nivå orsakar uppkomsten av galling och hur dessa mekanismer kan kontrolleras för att motverka detta fenomen.

Projektet sker i samarbete med Högskolan Dalarna, SSAB Tunnplåt, Uddeholm Tooling samt Technical University of Denmark.