Hydrorullformning

Status: Genomförda
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: Hydrorullformning
Dokument:
Kontakt: Bosse Lilja
Epost: bosse.lilja@iucdalarna.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Triple Steelix utpekade fokusområden är bland annat bearbetningsteknik och materialapplikationer. Regionens spetsområden är stålföretagens specialprodukter, med SSABs och Outokumpus höghållfasta material i spetsen och den nya teknikutvecklingen hos Ortic inom rullformning och Hydroforming Design Light (HDL) inom hydroformning.
 
Syftet är att identifiera intressanta produkter och framtida kunder och samarbetspartners för kombinationen rull- och hydroformning. Projektet ska ses som ett övergripande ramprojekt med tydlig målsättning att hitta en marknad för denna kombination av regionens spetskunnande.
 
Målet med den första fasen är att identifiera fem produkter som uppfyller de tekniska förutsättningarna och som har en marknadsmässig potential för ovanstående teknikkombination. Tanken är också att hitta två kunder och två materialleverantörer i projektet. Internationella samarbetspartners ska också identifieras.
 
Högskolan Dalarna, Ortic och Hydroforming Design Light har visat stort intresse för projektet. Även Outokumpu har kontaktats och skall introduceras när SSAB har lagt ramarna för sin medverkan. Utformning och inriktning är under utredning.