Hydraulikprojekt

Status: Genomförda
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: Utveckling av nationellt center för samarbete/kompetensutveckling mellan processindustrin, leverantörer inom hydraulik i Bergslagen och Högskolan Dalarna
Dokument:
Kontakt: Hans Forsling
Epost: hans@hammarbacken.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Både stålverken och pappersbruken i Bergslagsregionen är strategiskt beroende av hydraulik i sina processer. Hydraulikkunnandet i regionen är koncentrerat till ett mindre antal personer, där flera av dem snart går i pension. Det kommer att behövas nya välutbildade medarbetare på både lång och kort sikt för att hålla igång de alltmer tekniskt komplicerade processerna inom basindustrin.
Syftet med projektet är att säkra och utveckla hydraulikkunnandet i regionen för att kunna behålla och utveckla befintliga basindustrier och hydraulikföretag samt medverka till att nya hydraulikföretag startas.
Att samverka inom hydraulik där olika aktörer träffas för att utveckla gemensamma lösningar visar sig fungera mycket bra.
Nyttan är framför allt att säkra och utveckla kunnandet inom hydraulik i regionen. Detta genom att tillföra processindustrin och hydraulikbranschens företag nästa generation hydrauliktekniker att ersätta 40-talisterna som slutar inom de närmaste åren. Dessutom att man skapar en gemensam mötesplats för stålverken och pappersbruken där man tillsammans med hydraulikföretagen kartlägger och intresserar de teknikstuderande ungdomarna att lägga till hydraulik i sin utbildning. Tillsammans arbetar man också med att höja kompetensen på befintlig personal genom att besöka varandra för att lära av varandra.