Förbättrade ytor hos varmförzinkade produkter

Status: Genomförda
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: Förbättrade ytor hos varmförzinkade produkter
Dokument:
Kontakt: Per Carlsson
Epost: pca@du.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Gävle Galvan Varmförzinkning har en av Nordens största anläggningar för varmförzinkning på lego. På senare år har kraven på ytfinish ökat hos varmförzinkade produkter. För att kunna fortsätta att vara en av landets största producenter av styckvis varmförzinkade produkter behövs ökad kunskap om hur olika processparametrar inverkar på ytkvaliteten. Projektet, som består av två delprojekt, sker i samarbete mellan Gävle Galvan Varmförzinkning och Högskolan Dalarna. Delprojekt ett handlar om identifiering och klassificering av ytfel, delprojekt två är en studie av sprickbildning och korrosionsmotstånd.

Om det blir ett ytfel doppar man ner hela produkten i ett saltsyrebad och betar bort felet. Det blir ett extra processteg som kostar pengar. Idag löser man sådana problem på platsen, men man vill förstå vad som händer. Ska man angripa problemet från grunden ska man ta reda på vilka ytfel som är vanligast. För att karaktärisera ytorna används den teknik som finns att tillgå i labbet på högskolan. Varje ytfel har ett visst utseende och det beror på att det är en ändring i den kemiska sammansättningen som är direkt kopplat till ett processteg bakåt i kedjan. Många andra företag som förkromar eller förnicklar kan också ha nytta av den här kunskapen.

Medverkande aktörer
Gävle Galvan Varmförzinkning, Högskolan Dalarna