Belysningsstolpar

Status: Genomförda
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: Belysningsstolpar
Dokument:
Kontakt: Bosse Lilja
Epost: bosse.lilja@iucdalarna.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Projektet är indelat i ett antal mindre steg. Inom projektet har man, med hjälp av en professor på KTH, tagit fram en teoretisk konstruktion på belysningsstolpar. Konstruktionen har legat till grund för vilka tillbehör som behövs och vilka tester som måste göras. Vägverket har satt upp en rad korrosionskrav och nu håller SSAB på med accelererande korrosionstester och en långtidstest vid Bohus Malmön. Resultaten av dessa tester är helt avgörande för projektets fortsättning. Går de bra tar projektet fart på allvar.
Samarbetet med Vägverket och SSAB har utvecklats och fungerar mycket bra.