SmartProduktion

Status: Genomförda
Kategori: Människa & kompetens
Projekt: SmartProduktion
Dokument:
Kontakt: Åsa Mårtensson
Epost: asa.martensson@iucdalarna.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Målet med projektet SmartProduktion är att de företag som deltar i projektet ska införa metoder och verktyg som är inspirerade av Lean produktion i sina verksamheter. Det ska i sin tur leda till minskade kostnader, kortare ledtider, högre kvalitet och ett för alla mer engagerat arbetsklimat.
Genom utbildningar i seminarieform och personligt stöd på respektive företag startar man ett kontinuerligt förbättringsarbete. De deltagande företagen har bildat nätverk där de har fått möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa samarbete sinsemellan. Man har också, tack vare Triple Steelix, fått möjlighet att skapa bra kontakter med högskolorna i Dalarna och Gävle.
Projektet har gett ett gott resultat, behovet av resurseffektiv produktion är stort bland de små och medelstora företagen. Det är särskilt viktigt att lägga tid på ledningen så att deras kunskap och förståelse för projektet ökar. Projektets framgång är beroende av ledningens stöd.
Hittills är det fem företag som har startat en gemensam resa som ska ge dem goda möjligheter att växa och förbättra sina resultat.