BearbetningsCentrum

Status: Genomförda
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: BearbetningsCentrum
Dokument:
Kontakt: Bengt Löfgren
Epost: bengt.lofgren@triplesteelix.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Projektet går ut på att få till stånd ett väl fungerande BearbetningsCentrum i Teknikdalen Borlänge där små och medelstora företag i första hand kan utveckla egna produktionsmetoder eller produkter, framför allt med hydroformning och rullformning. BearbetningsCentrum, som drivs i samarbete med Högskolan Dalarna, är en de viktigaste resurserna inom Triple Steelix och det invigdes i september 2006. Den 3 Dimensionella rullformaren är på plats och fungerar enligt planerna. Genomförandet tar längre tid än planerat men ett projekt kring rullformning av rör har startat tillsammans med ett med ett mindre företag som självt saknade tid och pengar att utveckla produkten.