Metallurgisk slagg som termiskt energilager

Status:
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: Metallurgisk slagg som termiskt energilager
Dokument:
Kontakt: Mats Rönnelid - Högskolan Dalarna
Epost:
Parter/Aktörer: Högskolan Dalarna
Startdatum: 2017-03-13
Ansvarig på TS: Nicklas Tarantino
E-post: nicklas.tarantino@triplesteelix.se
Beskrivning:

Förstudie - Metallurgisk slagg som termiska energilager. Utreda om slagg kan användas som termiskt högtempererat energilager för lagring av elenergi.

Energilagring krävs för att tillmötesgå behovet av så kallad ”peak shaving”, som blir en konsekvens av ökad andel förnyelsebar energi de närmsta 20–30 åren. Genom att lagra elkraft i termiska system, för att vid behov åter omvandla den till elkraft, kan högre energitäthet och ökad cykeltålighet uppnås jämfört med traditionella batterisystem.