2017-jan ViV - Värdekedja i Världsklass

Status:
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: ViV - Värdekedja i Världsklass
Dokument:
Kontakt: Bosse Lilja - IUC Dalarna
Epost: bosse.lilja@iucdalarna.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Öka den samlade konkurrenskraften hos SMF i stålets värdekedjor genom stöd vid effektiviseringsinsatser, typ mindre lean program samt med förstudier inför investeringar i marknad, produkter , produktion och utrustning.

Ett ramprojekt för mindre förstudieinsatser i SMF som ingår i stålindustrins värdekedjor.
Inom ramen för Hållbara Leverantörskedjor besöker IUC årligen 200 SME företag i Dalarna och Gävleborg. Vid dessa besök kartlägger man systematiskt företagen utvecklingsbehov och förmåga. De företag med behov som motsvarar Triple Steelix verksamhetsområden och de krav på höjd som Triple Steelix efterfrågar slussas vidare till Triple Steelix. Företagen med denna typ av projekt har ofta själva både organisation, resurser och erfarenhet av systematiskt utvecklingsarbete,