3DPHIPpat

Status:
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: Patentsök 3DP HIP
Dokument:
Kontakt: Jan Andersson
Epost: jan.andersson@triplesteelix.se
Parter/Aktörer: Larz Ignberg
Startdatum:
Ansvarig på TS: Larz Ignberg
E-post: larz.ignberg@triplesteelix.se
Beskrivning:

Kartläggning av patentsituationen beträffande specifika 3D-printade och HIP-ade applikationer