2016-nov SEEP - Energiproduktion med ångmotorn

Status:
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: SEEP - Småskalig, hållbar och effektiv energiproduktion med ångmotorn
Dokument:
Kontakt: Peter Platell
Epost: platell@ranotor.se
Parter/Aktörer: Ranator
Startdatum:
Ansvarig på TS: Nicklas Tarantino
E-post: nicklas.tarantino@triplesteelix.se
Beskrivning:

Utvecklingsföretaget RANOTOR AB avser att utveckla och kommersialisera en modern, småskalig, högeffektiv och kompakt ångmotor. Tekniken bygger på traditionell ångteknik, den s.k. Rankinecykeln, som traditionellt används i storskaliga kraftvärmeanläggningar. Småskalig ångteknik i form av en kompakt modern ångmotor kan ha många tillämpningsområden, både som fristående ångmotor i stationära och mobila tillämpningar och i hybrider i kombination med andra kraftcykler där spillvärmen utvinns. Den kan försörjas av en mängd olika energikällor.

Inresol AB är ett företag som har gjort resan som RANOTOR eftersträvar, d.v.s. tagit en oprövad teknik inom ett liknande område till marknaden. Nu har företaget deklarerat att de avser bidra med både resurser, kompetens, tillverkningskapacitet och nätverk för att ta fram en prototyp av ångmotorn för tester och demonstration. Inresol skulle ge RANOTOR förutsättningar att utveckla både funktion, automation, material och tillämpningar.

Ångmotorn har potential att tillämpas i många typer av applikationer, vilket på sikt kan innebära en enorm marknad. Dock är en applikation för småskalig biobränslebaserad kraftvärme lämplig för att etablera en första prototyp. Inom detta område finns sannolikt också en stor svensk potentiell efterfrågan och inhemsk marknad. Ett genombrott av tekniken och ett lyckat projektresultat kan sannolikt resultera i en tillverkningsindustri i anslutning till Inresols verksamhet i Gävle.

Förstudiens syfte är att definiera, konkretisera och illustrera en möjlig CHP-applikation som underlag för fortsatt förberedelse-, förankrings- och finansieringsarbete inför ett större genomförandeprojekt.

Förstudieansökan avser framtagning av övergripande konstruktions- och lay-outritningar för en prototyp som bygger på RANOTORS ångmotorteknik och Inresols kringutrustning. Arbetet inkluderar även framtagning av detaljkonstruktion för den viktiga roterande ventilen.