2016-non HoriHori Odlingskniv

Status:
Kategori:
Projekt: HoriHori - Förstudie utveckling odlingskniv
Dokument:
Kontakt: Anja Hellström
Epost: anjamarisol@hotmail.com
Parter/Aktörer: Mojave Grönt/Anja Hellström
Startdatum:
Ansvarig på TS: Larz Ignberg
E-post: larz.ignberg@triplesteelix.se
Beskrivning:

Projektet handlar i stort om att utveckla ett handverktyg i stål för odling i trädgårdsskötsel. Ett viktigt mål med förstudien att att hitta rätt leverantörer och tillverkare samt att ta reda på vilket stål som ska användas.