2016-dec TCTC - Top Coating on Cutting Tools

Status:
Kategori:
Projekt: TCTC - Top Coating on Cutting Tools
Dokument:
Kontakt: Mikael Fallqvist
Epost: mikael.fallqvist@secotools.com
Parter/Aktörer: Seco Tools AB, National Engineering School of Saint-Etienne, Högskolan Dalarna
Startdatum:
Ansvarig på TS: Larz Ignberg
E-post: larz.ignberg@triplesteelix.se
Beskrivning:

Syftet med projektet är att förbättra de tribologiska egenskaperna och därmed prestandan för skär i vissa applikationer. De förbättrade tribologiska egenskaperna kan ge tex längre livslängd på skäret och finare ytor på arbetsmaterialet.

Tidigare försök har visat att tunna toppskikt ovan det funktionella skiktet kan förändra de tribologiska egenskaperna i positiv bemärkelse. Ett viktigt exempel är produkten Duratomic. Detta har medfört att ökat intresse att testa även andra beläggningsmaterial för potentiella toppskikt.