2016-dec SHYD – Servicecenter hydraulik

Status:
Kategori:
Projekt: SHYD – Servicecenter för hydraulikutveckling
Dokument:
Kontakt: Lennart Strandberg
Epost: lennart.strandberg@projekthydraulik.se
Parter/Aktörer: Projekthydraulik Sverige AB
Startdatum:
Ansvarig på TS: Nicklas Tarantino
E-post: nicklas.tarantino@triplesteelix.se
Beskrivning:

Det genomförs effektiviseringsåtgärder och kostnadsreduceringar i svensk stålindustri för att hantera internationell konkurrens. I framtiden kommer industrin sannolikt ha svårt att upprätthålla spetskompetens i områden som ligger utanför ordinarie kärnverksamhet. Det kommer bland annat innebära att industrins kringsystem, som är helt avgörande för produktionsanläggningarnas driftsäkerhet och produktivitet, får allt mindre fokus av intern personal. Genom att nyttja ny och kostnadseffektiv teknik samt samordna resurser och kompetens genom externa samarbeten och innovativa affärsmodeller kan industrin utveckla och effektivisera sina anläggningar. För små och medelstora företag (SME) kan industrins behov innebära en framtida potential att tillhandahålla utvecklade produkter och tjänster med ny teknik.

Projektet avser att ta fram, testa och utveckla en ny typ av koncept och affärsmodell som utvecklar och kostnadseffektiviserar den regionala industrins befintliga kringsystem. Affärsmodellen bygger på ett servicecenter som tillhandahåller kontinuerlig övervakning, utredning, analys och optimering med hög säkerhet, hög kompetens, ny teknik och stort nätverk.

Förstudien kommer testa konceptet genom att fokusera på hydrauliksystem. Hydraulik är ett teknikområde som får allt mindre uppmärksamhet i industrin och återväxten av hydraulikkompetens är begränsad. Ofta har industrin själva förmågan att utföra förebyggande underhåll, men saknar i större utsträckning resurser, kompetens och teknik för att övervaka, utreda, analysera, optimera och utveckla systemen. Situationen upplevs redan idag som ett processindustriellt problem och allt tyder på att den kan förvärras då bristen på tekniker och ingenjörer ökar.

Förstudiens syfte är att påvisa tekniska, praktiska och ekonomiska förutsättningar och möjligheter att gå mot ett prediktivt underhåll genom att på distans övervaka, utreda, analysera och optimera kringsystem, t.ex. hydraulik, med ny teknik och utvecklade affärsmodeller. Förstudien avser med demonstration förankra industrins intresse för en sådan affärsmodell.

Huvudmålet med förstudien är att demonstrera, förankra och utveckla ett koncept och en demonstrationsanläggning, som kan utgöra en möjlig affärsmodell för att effektivisera och utveckla industrins kringsystem.