2016-dec SERVODOCK Servostyrd stöddocka

Status:
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: SERVODOCK – Innovationsutveckling servostyrning av stöddocka
Dokument:
Kontakt: Mikael Olofsson
Epost: mikael.olofsson@atling.se
Parter/Aktörer: Atlings Maskinfabrik AB
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Vid svarvning används ofta en så kallad stöddocka med kullagrade rullar. Stöddockan har en viktig funktion när kraften mellan chuck och dubbdocka inte är tillräcklig eller när ändstycket ska svarvas av. Atlings Maskinfabrik AB i Ockelbo marknadsför en självcentrerande stöddocka, som de utvecklar, konstruerar, producerar och säljer till tågsektorn, fordonsindustrin, vid robot- och verktygstill-verkning samt många andra branscher runt om i världen.

För att kunna utveckla marknadspositionen, öka kundsegmentet och nå ut på en bredare internationell marknad krävs innovation och tekniksprång. Företaget har ambitionen att utveckla stöddockan ytterligare för att uppnå ökad resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Detta kan uppnås genom att helt eliminera behovet av hydraulik och utveckla en innovativ, effektiv och förfinad styrning med servomotorer. Projektet avser att ta fram en prototyp av stöddockan med servomotor, för test och vidareutveckling tillsammans med maskinleverantörer och slutanvändare.

Syftet med projektet är att skapa en innovativ, effektiv och mer hållbar produkt i samarbete mellan maskintillverkare, komponentleverantörer och maskinleverantörer, som i sin tur leder till teknikutveckling, ökade marknadsandelar, ökad internationell försäljning samt en mer hållbar utveckling i slutanvändarledet.

Huvudmålet med projektet är att utveckla, demonstrera och verifiera funktionen av en innovativ, effektiv och mer miljövänlig stöddocka med servodrift.