2016-dec RTM testbädd Materialteknik

Status:
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: Förstudie RTM - Regional testbädd inom materialteknik
Dokument:
Kontakt: Mikael Olsson
Epost: mol@du.se
Parter/Aktörer: Högskolan Dalarna
Startdatum:
Ansvarig på TS: Jan Andersson
E-post: jan.andersson@triplesteelix.se
Beskrivning:

Behovet att skapa en regional testbädd inom materialteknik har kanske aldrig varit större. Det ställs allt större krav på små och medelstora företag (SMF) att själva att skaffa sig kompetens, personal och utrustning för att utveckla, optimera och kvalitetssäkra produkter och material.

Förutsättningarna att skapa en regional testbädd har kanske inte heller varit bättre. Efter en rad händelser i vårt närområde har flertalet regionala aktörer visat intresse för att gemensamt stärka regionala SMF inom regional stål- och verkstadsindustri. Ett uttalad samstämmig idé handlar om att etablera en testbädd i Borlänge inom området materialteknik. Som grund för detta finns också idag ett regeringsdirektiv och en bred förankring att stödja och uppmuntra ny-industrialisering och smart industri genom bl.a. testbädd Sverige.

En förutsättning för en regional testbädd är Högskolan Dalarnas medverkan, bidrag och engagemang. De har både kompetens, utrustning och resurser som kan fylla det grundläggande i en testbädd. Inom materialteknikområdet skulle denna samverkan kunna vara inriktad mot att erbjuda mindre och medelstora företag verksamma inom materialteknikområdet efterfrågad kompetens, väl utbyggda laborativa resurser samt stöd för att rekrytera personal i form av nyutexaminerade studenter.

Förstudien syftar till att identifiera de regionala företagens och Högskolan Dalarnas respektive förutsättningar och behov inför en eventuell etablering av en regional testbädd, som också kan utgöra ett beslutsunderlag för Högskolan Dalarna, Triple Steelix och övriga regionala aktörer inför en större framtida finansieringsansökan hos t.ex. Vinnova.