2016-dec - Karakterisering av hårdmetall genom repprovning vid hög temperatur

Status:
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: Reptest - Karakterisering av hårdmetall genom repprovning vid hög temperatur
Dokument:
Kontakt: Mikael Olsson
Epost: mol@du.se
Parter/Aktörer: Högskolan Dalarna
Startdatum:
Ansvarig på TS: Larz Ignberg
E-post: larz.ignberg@triplesteelix.se
Beskrivning:

Projektet utgör en förstudie för utvärdering a repprovning av hårdmetall vi hög temperatur.

Repprovning är idagen mycket vanlig karakteriseringsmetod för utvärdering av de mekaniska och tribologiska egenskaperna hos olika  typer av material. Repprovning av obelagd hårdmetall ger viktig information om hur hårdmetallens mikrostruktur uppträder i samband med en väldefinierad plastisk deformation medan repprovning av belagd hårdmetall dessutom ger information om hur systemet ytbeläggning/hårdmetallsubstrat uppträder i samband med en väldefinierad plastisk deformation. Det senare fallet ger även vägledande information vad gäller ytbeläggningens vidhäftning.

Normalt görs repprovning vid rumstemperatur med på senare tid har utrustningar för repprovning vid förhöjd temperatur utveclats vilket möjliggör studier vid, flr hårdmetall, mer relevanta betingelser. Föreliggande projekt har som mål att genomföra en förstudie där ett antal olika hårdmetallsorter utvärderas vid tre olika temperaturer; rumstemperatur, 300 C samt 500 C.