2016-dec Påläggsvets

Status:
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: Påläggssvetsning - pilotprojekt ny metod
Dokument:
Kontakt: Bertil Holmgren
Epost: bertil.holmgren@dalforsan.se
Parter/Aktörer: Dalforsån AB, Welding Alloys (GB), Outokumpu, ESAB
Startdatum:
Ansvarig på TS: nicklas.tarantino@triplesteelix.se
E-post:
Beskrivning:

Projektet ska testa och utvärdera en ny metod för påläggsvetsning som har potential för ökad produktionseffektivitet och materialbesparing.

Metoden för påläggssvetsning av ämnen till bla stränggjutningsrullar inom stålindustrin är väl beprövad men också i behov av förnyelse och effektivisering. Ett nytt amerikanskt patent innebär att man låter svetstråden rotera mycket snabbt och därigenomkan material sparas och insmältningen i ämnet reduceras.