2016-dec MSiC Metallåtervinning

Status:
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: Metallåtervinning från SiC-katalysatorer till biar
Dokument:
Kontakt: Maria Swartling
Epost: maria.swartling@scanarc.se
Parter/Aktörer: ScanArc AB
Startdatum:
Ansvarig på TS: Nicklas Tarantino
E-post: nicklas.tarantino@triplesteelix.se
Beskrivning:

En bilkatalysator innehåller stora värden i form av metaller som platina, palladium och rhodium. Metallerna utvinns och återförs till kretsloppet via smältprocesser. År 2002 introducerades en ny typ av bilkatalysator som baseras på kiselkarbid (SiC) som katalysatormassa (kat-massa). Denna typ av katalysator innehåller en högre halt platina än tidigare, men de idag existerande smältprocesserna klarar inte av att ta emot SiC och metallerna kan gå förlorade.

Företaget ScanArc har en teknik som heter ArcFume och de har genomfört ett utvecklingsprogram som bevisat processens potential att hantera SiC. ArcFume är därmed den idag enda kända metoden som kan hantera kat-massa med SiC. ScanArc önskar uppföra en smältanläggning för metallåtervinning, som även avses vara en demonstrationsanläggning för framtida hantering av SiC-baserade katalysatorer.

Förstudien syftar till att skapa ett väl förberett och förankrat beslutsunderlag till en ny smältprocess och produktionsanläggning genom teknikverifiering och kartläggning av finansiella stöd.