2016-dec LTCC - Laser Texture of Cemented Carbide cutting tools

Status:
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: LTCC - Laser Texturing of Cemented Carbide cutting tools
Dokument:
Kontakt: Mikael Fallqvist
Epost: mikael.fallqvist@secotools.com
Parter/Aktörer: Seco Tools, University of Birmingham, Högskolan Dalarna
Startdatum:
Ansvarig på TS: Larz Ignberg
E-post: larz.ignberg@triplesteelix.se
Beskrivning:

Syftet med projektet är att förbättra de tribologiska egenskaperna och därmed prestandan för skär i vissa applikationer. De förbättrade tribologiska egenskaperna kan ge tex längre livslängd på skäret och finare ytor på arbetsmaterialet.

Tidigare försök har gett positiva resultat där tester har utförts i rostfritt stål på University of Birmingham. Detta har medfört ett ökat intresse att testa även andra mönster samt andra arbetsmaterial. Dessa mönster behöver i detalj utvärderas med avancerad ytanalys, vilket är tänkt att utföras på Högskolan Dalarna.