2016-dec Förstudie Automation

Status:
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: Förstudie Automation - produktionsflöde
Dokument:
Kontakt: Andreas Khysing
Epost: andreas@krylboverkstäder.se
Parter/Aktörer: Hedbloms kuggverkstad, Norlanders Produktutveckling, Krylbo Verkstäder
Startdatum:
Ansvarig på TS: Nicklas Tarantino
E-post: nicklas.tarantino@triplesteelix.se
Beskrivning:

Förstudie med syfte att utreda förutsättningar för automatisering av produktionsföde.

Krylbo Verkstäder AB (KVAB) är en verksamhet under utveckling. Man är som så många andra uppbygd utifrån de regionala basindustriernas behov av manuella tillverkningsstjänster. Under senaste åren har KVAB systematisk arbetat med Certifieringar för olika svetsstandards och ISO system för att kunna bredda sin marknad till att även omfatta internationella uppdrag. I och med detta har nya kundsegment även öppnats nationellt. Nu har man fått en förfrågan från en kund som handlar om så stora volymer så att man måste införa nattskift för att klara leveranstiden. Idag arbetar men bara dagskift. Utifrån detta vill man nu genomföra en förstudie för att se om och i så fall till vilken kostnad man kan automatisera denna tillverkning. Kan man köra nattetid utan bemanning är detta en stor vinst för företaget. För företaget innebär detta en stort tekniksteg där man skulle bli en av få som kan erbjuda automatiserad fränsning i regionen. Planer finns också att gå vidare mot en svetsrobotcell när man fått kunskap och lite erfarenhet från automatiserad tillverkning. Förfrågan handlar om planbearbetning av kuggstänger. KVAB har ambitionen att erbjuda kunden kompletta kuggstänger genom att samverka i leveransen med Hedbloms kuggverkstad i Avesta eller annan lokal meverantör. Norlanders produktionsutveckling är ett företag som har lång erfarenhet från produktionsförbättring och automation. Norlande genomför förstudien som senare kvalitetssäkras av Ingemar Reijer vid Robotdalen.