2016-dec EMFAS

Status:
Kategori:
Projekt: EMFAS - Effektiv Mellanvolymproduktion med Formpressning Av Ståldetaljer
Dokument:
Kontakt: Jonas Wassdahl
Epost: jonas.wassdahl@mafi.se
Parter/Aktörer: MAFI AB
Startdatum:
Ansvarig på TS: Larz Ignberg
E-post: larz.ignberg@triplesteelix.se
Beskrivning:

Förstudie med syfte att utreda användning av kolaborativa robotar som effektiviseringsverktyg vid produktion/paketering av formpressade höghållfasta ståldetaljer vid mellanvolymer (<10 000 detaljer/år). Förstudien ska ge svar på om vi effektivt kan använda kolaborativa robotar för skiftande arbetsuppgifter på daglig basis.