2016-dec DMS Skridskoskenor

Status:
Kategori:
Projekt: DMS - Design av framtidens skridskoskenor
Dokument:
Kontakt: Mikael Olsson
Epost: mol@du.se
Parter/Aktörer: Högskolan Dalarna
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Projektet utgör en förstudie för design och slipning för morgondagen skridskoskenor.

För utövare har skridskoskenorna och hur de är slipade naturligtvis en avgörande betydelse för tävlingsresultatet (ishockey, bandy, konståkning) liksom nöjet (långfärdsskridskor). I en inledande studie, där ett antal slipade skridskoskenor undersökts, har det framkommit att den slipade skenan är långt ifrån optimal vad gäller den tribologiska kontakten med isen. Den slipade eggen, liksom åkytan, har slipdefekter vilka påverkar utövarens prestanda samt slipningens livslängd.

 Grovt kan dessa slipdefekter indelas i;

i) defekter som påverkar eggens hållfasthet och därmed dess kvalitet, exempelvis sprickor, plastisk deformation. En snabbt försämrad eggkvalitet ger sämre ”grepp” mot isen.

ii) defekter som påverkar åkytans topografi och därmed friktionen mot isen, exempelvis slipfragment och vallar i anslutning till kraftiga sliprepor. Förekomsten av defekter på åkytan ger en ökad friktion mot isen vilket ger ett försämrat ”glid” och motsvarande ”energiförlust”.

Behovet av att utveckla ett nytt slipkoncept för skridskor med potential att ge en bättre och mer robust slipad skena är därför mycket stort. Det föreslagna projektet är tänkt att utgöra en förstudie för design och slipning av morgondagens skridskoskenor.