2016-dec BioCoTech

Status:
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: BioCoTech-komposteringsutrustning - marknadsförstudie
Dokument:
Kontakt: Kjell Grundström
Epost: kjell.grundstrom@triplesteelix.se
Parter/Aktörer: Dala Plåtteknik, ME plåtkonstruktioner, Isakssons Plåt
Startdatum:
Ansvarig på TS: Nicklas Tarantino
E-post: nicklas.tarantino@triplesteelix.se
Beskrivning:

Förstudien ska besvara frågor bland annat om marknadsförutsättningar och marknadstorlek för utrustningar med kvalificerade stål/värmelösningar för omhändertagande av organiskt avfall från större företag inom handel. etc.

Norska konstruktörer/produktutvecklare har tagit fram en effektiv utrustning för att ta tillvara organiskt avfall (matavfall, restprodukter från livsmedelsindustrin, etc.) Företag i Nätverk Tunnplåt har möjligheter att kommersialisera produkten på den svenska marknaden.